български
BG
Декларация за поверителност
Top


Събиране на лична информация през сайта

За да имат посетителите на сайта достъп до определени онлайн услуги, е необходимо да предоставят информация на Hertz Аутотехника ООД, която се разглежда като "лична". Вписвайки необходимата информация, посетителите дават съгласието си за последващата й обработка. Hertz Аутотехника ООД използва тази лична информация единствено за целите, свързани с предлаганите услуги. Събираната информация е ограничена до необходимата, за осъществяване на предлаганите услуги и е в съответствие със "Закона за защита на личните данни".