Общи условия

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЕМАТЕЛЯ: Минималната възраст за наемане на автомобил е 23 години за групите А,В,С, H, I и V2, и 25 години за всички останали групи автомобили.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: За всички групи автомобили се изисква валидна кредитна карта, приемана от Херц необходима за авторизации, предплащане, както и за плащане на крайната сума по наемния договор.

ГРАТИСЕН ПЕРИОД: В края на договорения срок за наемане, Херц дава гратисен период от 29 минути безплатно, след което се таксува минимум един пълен наемен ден.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ: Клиентът трябва да притежава валидна шофьорска книжка най-малко от една година.

ГЛОБИ ЗА ТРАФИК: Всички глоби, актове и други санкции, получени при нарушаване на Закона за движение по пътищата в България се заплащат от наемателя. Ако не, Hertz ще плати глобите и ще начисли на клиента пълния размер на глобата за трафик плюс таксата за административна злополука, 13 € на случай, за да покрие всички административни разходи.

EARLY RETURN / EXTENSION OF RENTAL: Без възстановяване на суми за неизползвани стойности на ваучер / дни под наем. Текущото удължаване на наемането трябва да бъде уговорено с Hertz България най-малко 48 часа преди планираното / резервирано изтичане на наема, за да се таксува според валидна тарифа.

ТАКСА ЗА АНУЛИРАНЕ / ТАКСА ЗА НЕЯВЯВАНЕ: Доставчикът има право, в случай че клиент не се яви или се откаже само 24 часа преди да наеме колата, да таксува клиента Такса за късно анулиране / Неявяване, равна на наема за 1 ден или 30 евро, което от двете е по-голямо. Такса Неявяване/ Non Show влиза в сила, ако клиентът не е успял да наеме превозното средство в рамките на един (1) час от резервираното време / дата, освен ако няма закъснение при пътуване (като се има предвид номер на полета и / или подробности за пътуване са предоставени преди наемането на автомобила).

ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ: Покрива наетия автомобил за имуществени щети до 1 000 000 евро и телесна повреда или смърт на трети лица до 5 000 000 евро на случай, до сумите, определени от българското законодателство..

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ПРИ УДАР И ЩЕТИ (CDW)/SCDW): Отговорността, която носи Наемателя при щета на наетия от Херц автомобил може да бъде намалена, съгласно условията на Наемния договор, до минимална такса от €500 за автомобили от групи A,B, H, V2 , €700 за автомобили от групи C, D, E, I, J, N, P, V3, €900 за група S, T, Q,KM или €1,100 евро за автомобили от групи U, V, Y, Z, V4 при заплащане на допълнителна такса в размер €11 на ден за групи А, В, H, V2, €16 на ден за групи C, D, E, I, J, N, P, V3, €19 на ден за групи S, T, Q и €26 на ден за група U, V, Υ, Z, V4.

Отговорността на наемателя може да бъде снижена до минималните такси от €150 за групи А, В, H, V2, €225 за групи C, D, E, I, J, N, P, V3, €300 за групи S, T, Q,KM и €400 за група U, V, Y, Z, V4 при заплащане на допълнително покритие съответно €7, €10, €12 и €16 на ден..

ПОКРИТИЕ ПРИ КРАЖБА (TP): При заплащане на дневна такса от €5 евро/ден за групи A,B, H, V2, €8 ден за групи C, D, E, I, J, N, P, V3, €10 ден за групи S, T, Q,KM и €13 на ден за група U, V, Y, Z V4. да намали отговорността на водача в случай на кражба на: 500 € за групи A, B, H, V2, 700 € за групи C, D, E, I, J, N, P, V3, 900 € за групи S, T, Q, 1100 € за групи U, V, Y, Z, V4 .

Заплащане на таксите 'Ограничаване на отговорност при щети и кражба" не покрива щети по долната част на автомобила ,гуми, джанти , кражба на тасове, касетофон, регистрационни документи и комплект ключове с дистанционно за аларма, както и при кражба на лични вещи. Не се покриват щети и кражба при нарушаване и/или неспазване на условията на Договора за наем и законовите разпоредби на страната.Отговорността не може да бъде отменена или ограничена при частична кражба, загуба на части, аксесоари и/или документи, както и увреждане по гумите и/или по други части от долната част на автомобила.

SUPER COVER (SC): Наемателят може да се освободи от отговорност (без да доплаща) в случай на кражба или повреда на превозното средство от Hertz, при условие че наемателят предварително е приел съответните такси за покритие за CDW, SCDW и TP с дневна такса от 3 евро за групи A, B, H, € 4 за групи C, D, E, I, J, N, P, € 5 за групи S, T, Q и 6 EUR за групи V, U, Y, Z, V4 или има резервация, включваща тези покрития. Повредите от долната страна на автомобила, колелата и гумите, счупено стъкло на автомобила или загуба на ключовете на автомобила не се покриват.

ОКРИТИЕ НА МЕСТАТА В АВТОМОБИЛА ПРИ ЗЛОПОЛУКА (PAC): Застраховката може да бъде сключена при заплащане на такса от €4.00 на ден. Застраховката покрива медицинските разходи на шофьора и пътниците в автомобила до €2.000, обезщетение в случай на смърт до €20.000, а в случай на частична или трай􀀀на загуба на работоспособност до €10.000. Общата стойност на обезщетенията в случай на инцидент е ограничена до €40.000.

ТАКСА ПРИ ЩЕТИ (IAF): За всяка щета по вина на Наемателя се заплаща такса от €15 за покриване на административни разходи.

ПРЕДПЛАЩАНЕ НА ГОРИВО: При продължителност на наема от 1-2 дни клиентът трябва да върне автомобила със същото количество гориво, както е било в момента на наемане на автомобила. В случай, че клиентът го върне с по-малко количество, на клиента ще бъде начислена стойността на липсващото гориво. Освен това ще се прилага Такса за зареждане на гориво, която днес е 15 евро.

При продължителност на наема от три (3) дни или повече, клиентът е длъжен да предплати цената на количеството гориво, което се намира в резервоара на наетия автомобил по време на наемането. След връщане на автомобила - и само в този момент - клиентът може да поиска да му бъде възстановена стойността на горивото в резервоара по това време. В този случай, ако количеството гориво в резервоара е по-малко от това, което клиентът е предплатил, ще се приложи таксата за обслужване на гориво, която днес е 15 евро. Всяко дължимо възстановяване ще бъде обработено чрез кредитна / дебитна карта на клиента.

Цената за литър използвано гориво е средната цена на горивото за района, в който е бил нает автомобилът. Таксата за услугата за зареждане с гориво е 15 евро, като Hertz си запазва правото да я промени в бъдеще без предварително уведомление. Всички възстановявания на гориво, спорове и т.н. трябва да бъдат разрешени с персонала на Hertz в момента на връщане на превозното средство. Hertz няма да разглежда спорове, след като бъде издадена окончателната фактура. На всички бюра Hertz на пет езика е налична листовка за Политика за горивото.

ТАКСА ЗАРЕЖДАНЕ: €15.

ЗАЩИТА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО: Отговорността на наемателите за повреди на предното стъкло на автомобила може да бъде намалена, съгласно Общите условия на Договора за наем, до 0 €, като се приеме плащане в размер на 2 евро на ден

ЛЕТИЩНА ТАКСА (ASC): Еднократна такса в размер 10% от стойността на Наемния договор, но не по-малко от €18, платима при наемане на автомобил от летище.

ТАКСА ПРИБИРАНЕ/ДОСТАВКА: Таксата прибиране/доставка на автомобил извън офис на Херц е €20 (такса за града). Цената на услугата извън града е €0.50 на км.Наем на автомобил извън работното време на съответния Херц офис се заплаща €25.

ЕДНОПОСОЧEН НАЕМ: Между офиси на Херц в България цената на услугата е €0.50 на км. Фиксирани са цените София-Бургас/Слънчев бряг -€140, София-Варна -€170 , варна – Бургас/Слънчев бряг - €70.

ТАКСА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ: На всички превозни средства, с изключение на луксозните категории, може да бъде разрешено да пътуват в чужбина при специални условия и само при поискване от местния Hertz Office. Заявката трябва да бъде направена 5 дни преди датата на вземане на автомобила, а цената е 80 € за европейските страни и 120 € за всички други страни.

ТАКСА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР: Такса от €4 на ден се заплаща за всеки допълнителен шофьор.

ДЕТСКИ СЕДАЛКИ: Налични при запитване с такса от €4 на ден.

GPS: Налични при запитване с такса от €9 на ден.

ВЕРИГИ ЗА СНЯГ: Налични при запитване с такса от €4 на ден.

ВИНЕТНА ТАКСА: Начислява се €1.50 на ден.

НАЛИЧНОСТ: Компанията си запазва правото да предостави различен модел автомобил от първоначално запазения с равностоен или от по-висок клас. 

ДАНЪЦИ: Всички тарифи и такси, са подложени на 20% ДДС.

Абонирайте се за нашият нюзлетър
За повече вдъхновение за пътуване и ексклузивни оферти
Грешка
Моля, потвърдете абонамента си сега на имейла, който изпратихме на вашия имейл адрес!