български
BG
ОБЩИ УСЛОВИЯ
TopИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЕМАТЕЛЯ: Минималната възраст за наемане на автомобил е 23 години за групите А,В,С, D и V2, и 25 години за всички останали групи автомобили.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: За всички групи автомобили се изисква валидна кредитна карта, приемана от Херц необходима за авторизации, предплащане, както и за плащане на крайната сума по наемния договор. Заплащане в брой е възможно за групи A и B, като размерът на депозита зависи от продължителността на наема. В брой не се приемат наеми за автомобили от групите С, D, Е, F,J, К, L, G, W, Q, U, М, N, O, V2, V3, V4 и S

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ: Клиентът трябва да притежава валидна шофьорска книжка най-малко от една година.

ГРАТИСЕН ПЕРИОД: В края на договорения срок за наемане, Херц дава гратисен период от 29 минути безплатно, след което се таксува минимум един пълен наемен ден.

ПЪТНИ ТАКСИ: Всички глоби, актове и други санкции, получени при нарушаване на Закона за движение по пътищата в България се заплащат от наемателя.

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ: Наетият автомобил има застраховка „Гражданска отговорност" според Българското законодателство, както и копие от застраховката, което е на разположение в автомобила за проверка.

ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМАТЕЛЯ: В случай на щети по наетия автомобил, кражба на автомобила или части от него както и в случай на пожар, счупване и кражба на стъкло отговорност носят Наемателя и всеки друг оторизиран шофьор.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ПРИ УДАР И ЩЕТИ: Отговорността, която носи Наемателя при щета на наетия от Херц автомобил може да бъде намалена, съгласно условията на Наемния договор, до минимална такса от €500 за автомобили от групи А, В, С, D, V2 и V3, €700 за автомобили от групи Е, F, G,J, К, L , М, N,U, Q,O, S, V4 или €900 евро за група W, при заплащане на допълнителна такса в размер €15 на ден за групи А, В, С, D, €18 на ден за групи E, F, G, J, K, L ,M, N, U, Q, S и €40 на ден за група W. Отговорността на наемателя може да бъде снижена до минималните такси от €100 за групи А, В, С, D, V2 и V3, €200 за групи E, F,G, J, K, L, M, N, U,Q, O, S и V4 и €300 за група W при заплащане на допълнително покритие съответно €7, €10 и €20 на ден.

ПОКРИТИЕ ПРИ КРАЖБА: При заплащане на дневна такса от €8.00 евро/ден за групи А, В, С, D, V2 и V3, €15 евро/ден за групи Е, F, G, J, К, L, М, N, U, Q, O, S и V4 u €20 на ден за група W. Наемателят се освобождава от финансова отговорност в случай на кражба или щети вследствие кражба, според условията на Договора за наем.

Заплащане на таксите 'Ограничаване на отговорност при щети и кражба" не покрива щети по долната част на автомобила ,гуми, джанти , кражба на тасове, касетофон, регистрационни документи и комплект ключове с дистанционно за аларма, както и при кражба на лични вещи. Не се покриват щети и кражба при нарушаване и/или неспазване на условията на Договора за наем и законовите разпоредби на страната.Отговорността не може да бъде отменена или ограничена при частична кражба, загуба на части, аксесоари и/или документи, както и увреждане по гумите и/или по други части от долната част на автомобила. Покритие на местата в автомобила при злополука: Застраховката може да бъде сключена при заплащане на такса от €6.00 на ден. Застраховката покрива медицинските разходи на шофьора и пътниците в автомобила до €2.000, обезщетение в случай на смърт до €20.000, а в случай на частична или трай􀀀на загуба на работоспособност до €10.000. Общата стойност на обезщетенията в случай на инцидент е ограничена до €40.000.

ТАКСА ПРИ ЩЕТИ: За всяка щета по вина на Наемателя се заплаща такса от €15 за покриване на административни разходи. 

ТАКСА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР: Такса от €4 на ден се заплаща за всеки допълнителен шофьор.

ЛЕТИЩНА ТАКСА: Еднократна такса в размер 10% от стойността на Наемния договор, но не по-малко от €18, платима при наемане на автомобил от летище.

ВИНЕТНА ТАКСА: Начислява се €1.50 на ден.

ПРЕДПЛАЩАНЕ НА ГОРИВО: При наем за период от 3 и повече дни се изисква предплащане на горивото , налично в автомобила. При връщане на автомобила и само тогава, наемателят може да поиска връщане на сума за останалото гориво в резервоара и ако е по-малко от предплатеното , се начислява Такса зареждане.

ТАКСА ЗАРЕЖДАНЕ: €15

ДЕТСКИ СЕДАЛКИ: Налични при запитване с такса от €4 на ден.

GPS: Налични при запитване с такса от €9 на ден.

ВЕРИГИ ЗА СНЯГ: Налични при запитване с такса от €4 на ден

ТАКСА ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ: Наем на автомобил извън работното време на съответния Херц офис се заплаща: до 2 часа - €23, повече от 2 часа - €29.

ТАКСА ПРИБИРАНЕ/ДОСТАВКА: Таксата прибиране/доставка на автомобил извън офис на Херц е €10 (такса за града). Цената на услугата извън града е €0.50 на км.

ЕДНОПОСОЧEН НАЕМ: Между офиси на Херц в България цената на услугата е €0.50 на км. Фиксирани са цените София-Пловдив - €40, София-Бургас/Слънчев бряг -€90, София-Варна -€120 , варна – Бургас/Слънчев бряг - €40, Варна-Пловдив €90 , Бургас/Слънчев бряг – Пловдив - €70.

НАЕМ НА АВТОМОБИЛИ НА ХЕРЦ ИЗВЪН ГРАНИЦА: Автомобилите на Херц могат да напускат страната само при определени специални условия. За повече информация - попитайте при резервацията.

НАЛИЧНОСТ: Компанията си запазва правото да предостави различен модел автомобил от първоначално запазения с равностоен или от по-висок клас.

ТАКСА АНУЛИРАНЕ: Желаният от Вас автомобил ще бъде запазен. В случай, че не се наеме до 1 час от дата и часа на резервацията Ви Hertz си запазва правото да таксува „Такса неявяване“ от €65 или равностойността й в друга валута с ДДС.

АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР: Наем на автомобил с шофьор от Херц се предлага само за групи F, G, К, М, W.

ДАНЪЦИ: Всички тарифи и такси, са подложени на 20% ДДС.