Πράσινη Κάρτα
Πράσινη Κάρτα
Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω για έκδοση πράσινης κάρτας;

Επικοινωνήστε με την κυρία Μάϊρα Παπαδάκη στο τηλέφωνο 2106264146, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης.

Συμπληρωματικά, πατώντας το παρακάτω κουμπί, θα κατεβάσετε ένα έγγραφο Word στο οποίο υπάρχουν:
1. Το δείγμα επιστολής το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να μας αποσταλεί.
2. Οδηγίες σχετικά με τα επιπλέον έγγραφα που χρειάζονται.

couple-newsletter2
Be the first to discover our latest deals, our discounts and our new programs.
Thank you, you are one step closer before you start receiving our newsletter! Click the confirmation link we just sent to your e-mail.