headercsr

Корпоративна социална отговорност

Обзор

От първия ден, в който започна да оперира през 1974 г., Autohellas Group в Гърция, а Аутотехника през 1996 г. в България, стратегически избира да поеме отговорност за потенциалното въздействие върху всички засегнати от нейните операции. Аутотехника като част от структурата на холдинга подкрепя и поддържа същия дух на ценности и традиции. В този контекст систематично се предприемат действия, насочени към:

 • Работата на холдинга с уважение към околната среда, служители, клиенти и доставчици, местни общности и държавни органи, както и приложимата правна и регулаторна рамка (както в национален, така и в международен план);

Хората

Autohellas/Аутотехника признава, че постигането на стратегическите цели и поддържането на растежа са изцяло свързани с човешките ресурси.

Autohellas/Аутотехника обръща особено внимание на запазването на работните места; избор на честни служители; наблюдение на нивата на удовлетвореност на служителите; правилно и обективно оценяване на тяхното представяне; грижа за здравето и безопасността им на работното място; поддържането на семейните ценности; и непрекъснатото им обучение.

ПОЛИТИКИ НА КОМПАНИЯТА

Здраве и безопасност на работното място

Въпреки че естеството на дейността на Групата не води до значителни рискове за здравето и безопасността, Autohellas/ Аутотехника е гарант за това да бъдат подържани подходящи условия на труд и да се спазват основните правила за безопасност и здраве, за да се създаде безопасна работна среда и да се защитят нейните служители. Като част от своята политика за здраве и безопасност, Autohellas/ Аутотехника гарантира, че се предприемат следните мерки за защита на персонала и клиентите:

 • Проектиране и прилагане на подходящи инструменти и мерки за защита, като аптечки в пунктовете за обслужване на клиенти;
 • Непрекъснат мониторинг на фирмената дейност с цел идентифициране на потенциални рискове и предприемане на подходящи мерки;
 • Периодични посещения на лекар в работните станции и офиси.

Човешки права

Autohellas/ Аутотехника уважава международните принципи за правата на човека, така както са описани Общата декларация на ООН за правата на човека, по-специално принципите на:

 • Равно достойнство;
 • Зачитане на правата на човека;
 • Разнообразие;
 • Равни възможности за всички служители и
 • Избягване на използването на детски труд или принудителен труд.

Осигуряването на правата на човека е основна тема при обучението на служителите на Autohellas, като това се прави с оглед гарантиране на равенство и равно третиране на всеки клиент, с цел предотвратяване на всяка форма на дискриминационно поведение.

Обществото

Тъй като социалната отговорност е неразделна част от културата на Autohellas Group, холдингът носи принос към обществото по всякакъв възможен начин. Към социалният принос се включват множество други ползи за туризма, трудовата заетост, местните общности и държавния бюджет.

Висококачествени услуги

Услугите, които Autohellas предлага на своите клиенти, са с високо качество на всички етапи от наемането на автомобил, подбора, резервирането и обслужването на клиента на всички етапи, до награждаването на членовете на Hertz Gold Plus Rewards и Fly and Drive програми чрез сътрудничеството си с Aegean Airlines и Olympic Air.

В същото време клиентите могат да се насладят на страхотни услуги и предимства, като спестяване на време при резервация на автомобил. Центърът за обслужване на клиенти на холдинга е съставен от специализиран персонал, който управлява резервации и заявки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. И накрая, специално внимание се отделя на социалните медии, където Autohellas/Аутотехника е активен в открит диалог с обществеността, като отговаря на въпроси и информира обществеността за всякакви развития и новини.

Околната среда

Целта на Autohellas/Аутотехника е да предложи на своите клиенти възможно най-доброто качество на услугите, като в същото време консумира възможно  най-малко ресурси. Autohellas разглежда устойчивото развитие като опит за изграждане на по-конкурентна икономика с малко замърсяване. Чрез действия и дела холдингът винаги цели ефективно използване на ресурсите с грижа за опазването на околната среда. Прилагайки екологосъобразни политики и процеси в целия спектър на дейностите на холдинга и по-специално за рециклиране и управление на околната среда, Autohellas/Аутотехника полага големи усилия да намали отпечатъка върху околната среда, като по този начин демонстрира ангажираността си към устойчиво развитие, по прозрачен и отговорен начин.

Autohellas/Аутотехника прегръща идеята за устойчиво развитие, разработена през 2002г. в Йоханесбургската декларация за устойчиво развитие, както и идеята за екологична осведоменост, разработена в Декларацията за околната среда и развитието от 1992г.. Освен това целият Европейски съюз и българските разпоредби и законодателство за опазване на околната среда и управление на отпадъците се съблюдават систематично и биват интегрирани в процесите и бизнес планирането на холдинга. Чрез своите политики за опазване на околната среда Autohellas не се ограничава до приемането на най-добрите „зелени“ практики, но участва в действия, насочени към повишаване на информираността на своите клиенти и служители, с цел опазване на околната среда. По-конкретно, мерките, прилагани от Autohellas Group в тази насока са:  

 • С помощта на своите политики целта на холдинга е да намали потреблението на енергия в сградите на компанията. В световен мащаб е изчислено, че сградите са най-големите консуматори на енергия, тъй като тяхното функциониране е отговорно за 38% от емисиите на парникови газове, количество, много по-голямо от това на промишлеността (33%) или транспорта (26%).
 • Поддържане на флийт с ниска средна възраст. По-новите и следователно по-модерни автомобили отделят по-ниски количества въглероден диоксид, отколкото тези от по-старо поколение, което води до значително намаляване на въглеродния отпечатък.
 • Рециклиране на материали и консумативи. Отпадъчните продукти и отпадъците от сервизните центрове и централните офиси (например хартия, тонери, пластмаси и батерии) се рециклират, като по този начин се спомага за намаляване на прякото въздействие върху околната среда от компаниите в холдинга.
 • Autohellas Group инвестира в екологични превозни средства и чрез уебстраниците на компаниите в холдинга насърчава клиентите да изберат екологични превозни средства, за да намалят въглеродния си отпечатък.
Прочети повече Затвори
couple-newsletter2
Абонирайте се за нашият нюзлетър