Общи условия

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЕМАТЕЛЯ: Минималната възраст е 25 години. Водачи между 21-24 години могат да наемат автомобил от групи А,В и К след като приемат такса "Млад шофьор" (YDS), при условие , че притежават валидна шофьорска книжка, издадена поне 12 месеца преди датата на наем . Водачи над 71 години заплащат допълнителна такса за ползване на автомобил "Старши шофьор".

ТАКСА " МЛАД ШОФЬОР": Приемането на такса " Млад шофьор" позволява на водачи на възраст между 21-24 години да наемат автомобили от групи А,В,К , при условие , че притежават валидна шофьорска книжка, издадена поне 12 месеца преди датата на наем , при заплащане на такса от €7 евро на ден , но не повече от €70 за наемен период.

ТАКСА "СТАРШИ ШОФЬОР": Всички водачи на възраст над 71 години заплащат такса от €7 евро на ден , но не повече от €70 за наемен период.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: За всички групи автомобили се изисква валидна кредитна карта, приемана от Херц необходима за авторизации, предплащане, както и за плащане на крайната сума по наемния договор.

ГРАТИСЕН ПЕРИОД: В края на договорения срок за наемане, Херц дава гратисен период от 29 минути безплатно, след което се таксува минимум един пълен наемен ден.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ: Клиентът трябва да притежава валидна шофьорска книжка най-малко от една година.

ГЛОБИ ЗА ТРАФИК: Всички глоби, актове и други санкции, получени при нарушаване на Закона за движение по пътищата в България се заплащат от наемателя. Ако не, Hertz ще плати глобите и ще начисли на клиента пълния размер на глобата за трафик плюс таксата за административна злополука, 13 € на случай, за да покрие всички административни разходи.

EARLY RETURN / EXTENSION OF RENTAL: Без възстановяване на суми за неизползвани стойности на ваучер / дни под наем. Текущото удължаване на наемането трябва да бъде уговорено с Hertz България най-малко 48 часа преди планираното / резервирано изтичане на наема, за да се таксува според валидна тарифа.

ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ: Покрива наетия автомобил за имуществени щети до 1 000 000 евро и телесна повреда или смърт на трети лица до 5 000 000 евро на случай, до сумите, определени от българското законодателство..

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ПРИ УДАР И ЩЕТИ (CDW)/SCDW): Отговорността, която носи Наемателя при щета на наетия от Херц автомобил може да бъде намалена, съгласно условията на Наемния договор, до минимална такса от €500 за автомобили от групи A, B, K, V2 , €700 за автомобили от групи C, D, L, M, V3, €900 за група N, или €1,100 евро за автомобили от групи  YL, 9, V4 при заплащане на допълнителна такса в размер €11 на ден за групи А, В, H, V2, €16 на ден за групи C, D, E, J, P, V3, €19 на ден за групи Q и €26 на ден за група Υ, Z, V4.

Отговорността на наемателя може да бъде снижена до минималните такси от €150 за групи А, В, H, V2, €225 за групи C, D, L, M, V3, €300 за групи N и €400 за група YL, 9, V4 при заплащане на допълнително покритие съответно €7, €10, €12 и €16 на ден..

ПОКРИТИЕ ПРИ КРАЖБА (TP): При заплащане на дневна такса от €5 евро/ден за групи A, B, K, V2, €8 ден за групи C, D, L, M,  V3, €10 ден за групи N и €13 на ден за група YL, 9 V4. да намали отговорността на водача в случай на кражба на: 500 € за групи A, B, K, V2, 700 € за групи C, D, L, M, V3, 900 € за групи N, 1100 € за групи YL, 9, V4 .

Заплащане на таксите 'Ограничаване на отговорност при щети и кражба" не покрива щети по долната част на автомобила ,гуми, джанти , кражба на тасове, касетофон, регистрационни документи и комплект ключове с дистанционно за аларма, както и при кражба на лични вещи. Не се покриват щети и кражба при нарушаване и/или неспазване на условията на Договора за наем и законовите разпоредби на страната.Отговорността не може да бъде отменена или ограничена при частична кражба, загуба на части, аксесоари и/или документи, както и увреждане по гумите и/или по други части от долната част на автомобила.

SUPER COVER (SC): Наемателят може да се освободи от отговорност (без да доплаща) в случай на кражба или повреда на превозното средство от Hertz, при условие че наемателят предварително е приел съответните такси за покритие за CDW, SCDW и TP с дневна такса от 3 евро за групи A, B, K, € 4 за групи C, D, L, M, € 5 за групи Q и 6 EUR за групи YL, 9, V4 или има резервация, включваща тези покрития. Повредите от долната страна на автомобила, колелата и гумите, счупено стъкло на автомобила или загуба на ключовете на автомобила не се покриват.

ОКРИТИЕ НА МЕСТАТА В АВТОМОБИЛА ПРИ ЗЛОПОЛУКА (PAC): Застраховката може да бъде сключена при заплащане на такса от €4.00 на ден. Застраховката покрива медицинските разходи на шофьора и пътниците в автомобила до €2.000, обезщетение в случай на смърт до €20.000, а в случай на частична или трай􀀀на загуба на работоспособност до €10.000. Общата стойност на обезщетенията в случай на инцидент е ограничена до €40.000.

ТАКСА ПРИ ЩЕТИ (IAF): За всяка щета по вина на Наемателя се заплаща такса от €13 за покриване на административни разходи.

ПРЕДПЛАЩАНЕ НА ГОРИВО: При продължителност на наема от 1-2 дни клиентът трябва да върне автомобила със същото количество гориво, както е било в момента на наемане на автомобила. В случай, че клиентът го върне с по-малко количество, на клиента ще бъде начислена стойността на липсващото гориво. Освен това ще се прилага Такса за зареждане на гориво, която днес е 15 евро.

При продължителност на наема от три (3) дни или повече, клиентът е длъжен да предплати цената на количеството гориво, което се намира в резервоара на наетия автомобил по време на наемането. След връщане на автомобила - и само в този момент - клиентът може да поиска да му бъде възстановена стойността на горивото в резервоара по това време. В този случай, ако количеството гориво в резервоара е по-малко от това, което клиентът е предплатил, ще се приложи таксата за обслужване на гориво, която днес е 15 евро. Всяко дължимо възстановяване ще бъде обработено чрез кредитна / дебитна карта на клиента.

Цената за литър използвано гориво е средната цена на горивото за района, в който е бил нает автомобилът. Таксата за услугата за зареждане с гориво е 15 евро, като Hertz си запазва правото да я промени в бъдеще без предварително уведомление. Всички възстановявания на гориво, спорове и т.н. трябва да бъдат разрешени с персонала на Hertz в момента на връщане на превозното средство. Hertz няма да разглежда спорове, след като бъде издадена окончателната фактура. На всички бюра Hertz на пет езика е налична листовка за Политика за горивото.

ТАКСА ЗАРЕЖДАНЕ: €15.

ЗАЩИТА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО: Отговорността на наемателя при щети по стъклата на автомобила могат да бъдат намалени , съгласно Условията на Договора за Наем, до 0 евро , при приемане на допълнителна такса от €2 на ден за групи А,В и К ; €3 на ден за групи С,D,L,M ; €4 на ден за група N и €5 на ден за групи YL,9.

ЛЕТИЩНА ТАКСА (ASC): Еднократна такса в размер 10% от стойността на Наемния договор, но не по-малко от €18, платима при наемане на автомобил от летище.

ТАКСА ПРИБИРАНЕ/ДОСТАВКА: Таксата прибиране/доставка на автомобил извън офис на Херц е €30 (такса за града). Цената на услугата извън града е €0.70 на км.Наем на автомобил извън работното време на съответния Херц офис се заплаща €30.

ЕДНОПОСОЧEН НАЕМ: Между офиси на Херц в България цената на услугата е €0.50 на км. Фиксирани са цените София-Бургас/Слънчев бряг -€220, София-Варна -€250 , варна – Бургас/Слънчев бряг - €120.

ТАКСА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ: На всички превозни средства, с изключение на луксозните категории, може да бъде разрешено да пътуват в чужбина при специални условия и само при поискване от местния Hertz Office. Заявката трябва да бъде направена 5 дни преди датата на вземане на автомобила, а цената е 80 € за европейските страни и 120 € за всички други страни.

Не е разрешено автомобилите на Херц да пътуват до следните страни : Албания, Босна и Херцеговина , Естония , Косово , Латвия , Литва, Молдова, Черна гора , Украйна. Неспазването на това условие анулира всички покрития и застраховки и наемателят е изцяло отговорен в случай на кражба , пътно-транспортно произшествие , щети по автомобила и произтичащите от това нарушение последици.

ТАКСА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР: Такса от €4 на ден се заплаща за всеки допълнителен шофьор но не повече от €40 за наемен период.

ДЕТСКИ СЕДАЛКИ: Налични при запитване с такса от €4 на ден но не повече от €40 за наемен период.

GPS: Налични при запитване с такса от €9 на ден но не повече от €90 за наемен период.

ВЕРИГИ ЗА СНЯГ: Налични при запитване с такса от €4 на ден но не повече от €40 за наемен период.

ВИНЕТНА ТАКСА: Начислява се €1.50 на ден.

НАЛИЧНОСТ: Компанията си запазва правото да предостави различен модел автомобил от първоначално запазения с равностоен или от по-висок клас. 

ДАНЪЦИ: Всички тарифи и такси, са подложени на 20% ДДС.

couple-newsletter2
Абонирайте се за нашият нюзлетър